Vuxenutbildningen i Gävle

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen
Beställa slutbetyg

Du som ska ha ett slutbetyg måste göra en beställning senast 15 maj även om du inte är klar med dina kurser. Beställningen görs hos en studievägledare.

Puff Miroi

MiROi >>

Starter 2015

Sök senast

sommarkurser (juni-juli) 

30 april

3 augusti

31 maj

7 september

30 juni

5 oktober

31 augusti

2 november

30 september

7 december

31 oktober

Fronter puff

Utbildningsplattform Vuxenutbildningen

Om ni klickar på rubriken ovan så kommer ni till vår utbildningsplattform Fronter som används av både Komvux och SFI